Skip to main content
 首页 »

癸酉日柱命理

2018-01-15 22:07 浏览:

 在六十甲子中,你出生的年月日是哪个呢?癸酉年,癸酉月,癸酉日是在六十甲子中排行第十的。那么你知道出生在癸酉日柱的人的命理是怎样的吗?出生在癸酉日柱的人性格是正直的,公平的,他们伶牙俐齿的。这一天出生的人在生活中与人交往是比较受人欢迎的,但是事业往往没有什么成就。

癸酉日柱命理

 癸酉日生人命理分析、癸酉日生人运势

 癸酉日,癸酉日柱命理分析,癸酉日主生人命理吉凶口决,癸酉日生人:性格特征是心直公平,伶牙俐齿,防言多失;衣禄自俭,有备无患,平稳足用;六亲冷淡,自谋求生;社会交往,多有人爱,虽事不成,少取勿贪,百业可为;女人助夫,勤俭持家,晚年幸福!

 癸酉日是天福日,癸水临病,支坐偏印。

 潇洒功名起一方,一冲一合异寻常。

 江湖花洒安享福。南去高山势莫挡。

 癸酉日主生于亥月,生涯遂心,风流。戌月,平常,善智谋。癸酉日生于酉月,得祖业,破财。申月,印旺,文上出仕。寅月,艺技生涯。卯月,与日支相冲克,倒食(二月为木旺之地,泄水甚烈,宜见金星制木生水),多病多灾,易受长辈之阻碍,进退失据。巳月,富商。癸酉日柱生于午月,生意人。申、酉月,金水相涵,文秀。子月,比肩破财,不禄,平常命。

 癸水坐偏印金神,外表柔和,内心阴毒。富于心计,会挣钱,但也会花钱。以上就是癸酉日主生人命理吉凶口决。

 乙亥日柱生于癸酉月命理

 乾造:己卯年,癸酉月,乙亥日,庚辰时

 解析:乙木日元,坐亥地为正印傍身发力,亥水无刑冲破害,亥水正印发力为用。亥水入于辰土水库之中,上透正宫,一官独透,仅合乙木,为官来合身之象。酉金亦与辰土相合,与辰土一党,辰土印库戴宫帽以统全局。卯木为乙木禄神,亦为乙木所用,戴财帽,则为财官并美之象。禄受辰土遥穿,须防身体之灾,卯在年上主咽喉,卯木在年又主手部易伤。格局全然发用,只是己土坐卯为截脚,己土财神不堪为大用,故略嫌其力偏弱,全局威风有减。辰为印库戴官帽,印为权柄,有为管理。以官管印,必然为高级官员。

 乙亥日柱改变命运的思考

 正官统七杀又能得印的格局,往往能够做到老子所谓的“以正治国,以奇用兵”。这是天性使然,不一定需要读过兵法。譬如毛泽东,自己就曾说他看《孙子兵法》,是中晚年以后的事情。所以七杀冒头和正官冒头是两个概念,他启发我们,要用正气来修养自己,展示正气的一面,但肚子里却也要有很好的能够保护自己不被侵犯与伤害的计谋。缺乏官统杀的格局,尤其是官杀混杂,或七杀统官的格局者,尤其需要加强这种心性的修炼。能够做到这样,就能够改善命运!(算命)

 癸酉日出生的命理

 忌生于巳、午月,身弱。

 女性,有自力谋生的能力。

 家庭生活单调。

 女人,夫运不佳。耐性不大,常为琐事烦心。

 • ()